Konstrukce a technologie

Při rozhodování o tom, jakou stavbu chcete stavět, máte na výběr z několika konstrukčních možností

Při zvažování jaký typ stavby zvolíte potřebujete znát technické a konstrukční parametry jednotlivých materiálů

Prohlédněte si s námi jednotlivé používané materiály a jejich specifikace.

1. CLT konstrukce

CLT (Cross Laminated Timber) panely jsou složeny z vrstveného masivního dřeva, které je křížově slepené. Desky nabízejí vyšší tuhost a únosnost a jsou bez formaldehydů.

Momentálně stavíme dům z CLT panelů v Zálepech u Dolních Břežan. Aktuální informace o výstavbě sledujte na našem Facebooku. Chcete-li si stavbu prohlédnout, kontaktujte nás.

CLT panel s minerální vatou
U = 0,113 W/(m ² K)
CLT panel s šedým polystyrenem
U = 0,103 W/(m ² K)
CLT panel s foukanou celulózou
U = 0,126 W/(m ² K)
CLT panel s dřevovláknem
U = ???? W/(m ² K)

2. KVH konstrukce - sloupková konstrukce - difuzně otevřená

Hlavní výhodou difúzně otevřené skladby konstrukce je, že umožňuje prostup vlhkosti z interiéru do exteriéru. Znamená to, že pokud se nějaká vlhkost do konstrukce dostane, má možnost prostoupit z konstrukce ven. V těchto konstrukcích se nepoužívají parotěsné zábrany.

KVH hranol s foukanou celulózou nebo minerální vatou
U= 0,133 W(m²K]
3. Zděná konstrukce
Vápenopísková cihla
U=0,141 W (m²K]
Cihelná tvárnice
U=0,133 W (m²K)

3. KVH konstrukce - sloupková konstrukce - difuzně uzavřená

Tuto konstrukci pro její četné nevýhody nepoužíváme.

Dokončení zděné stavby na klíč dále upřesňuje dokument Standardní provedení zděné stavby – dokončení na klíč.