Lidé

Náš ORIGIS tým

Kdo jsme? Jsme tým s letitou zkušeností a v jádru s ryze ženským osazenstvem, i když samozřejmě rády spolupracujeme i s muži. Díky tomu přinášíme do staveb i ženský pohled, promyšlenost staveb a to, že již od počátku myslíme na domov a ne jen stavbu. Dá se říct, že tím jsme na trhu ojedinělá firma a do stavby každého domu dáváme maximum.

Jsme ženy, každá máme svou domácnost a některá díky životním kotrmelcům už několikátou, tak víme přesně, co nám usnadňuje dennodenní provoz, bez čeho se v domácnosti neobejdeme a co naopak nepotřebujeme.

To má samozřejmě každý jinak, ale díky tomu víme, na jaké potřeby se vás máme ptát. Co vám zpříjemní váš všední den? Nad čím vaše srdce zaplesá, protože právě TO jste si celý život přáli? Ať už je to spíž přímo u kuchyně, abyste se při každém vaření nenaběhali do komory, prostor na uložení spousty sportovního vybavení, nebo malý pracovní koutek nebo „schovka“ v obýváku.

Necháme vás mluvit o tom, jaký máte životní styl, jaká máte očekávání a vyslechneme si vaše vyprávění o vysněném domě. Podle toho, jaký příběh nám budete vyprávět, vám navrhneme a postavíme domov, kde se vám bude hezky žít.

Nemám ráda rychlá a jednoduchá řešení, dávám přednost promyšleným stavbám. Pokud vás stejně jako mě baví o věcech uvažovat, hledat varianty a usilovat o co nejlepší výsledek, pak si budeme rozumět. Provedu vás stavbou vašeho domu zejména ve fázi návrhu, budu společně s vámi vymýšlet nikoliv to, jak má vypadat váš dům, ale jak má fungovat váš domov , jak mají architektura a parametry stavby odrážet vaše potřeby a váš životní styl. Nebudu vám za každou cenu vnucovat svůj názor, naopak, budu pozorně poslouchat, co říkáte vy. Málokdy se ale stane, že bychom s klientem nakonec stavěli přesně takový dům, s jehož představou za námi původně přišel. Díky našim zkušenostem, zálibě v inovativních nápadech a technologiích a ochotě naslouchat společně s vámi vymyslíme a vytvoříme ideální dům právě pro vás.
Ing. Martina Kozelková
Zakladatelka a jednatelka
Mám na starosti komunikaci s klienty a sledování vývoje zakázky. Budeme spolu pravidelně v kontaktu před a při realizaci vaší stavby.
Jana Janečková
Obchod a poptávky
Starám se o to, aby se naše ORIGInální stavby staly vaším “love brandem” a hlavně vašim VYSNĚNÝM DOMOVEM . Připravuji pro vás veletrhy, dny otevřených dveří a chystám pro vás články do médií i na naše webové stránky.
Štěpánka Čápová
Marketing a PR
Budeme spolu komunikovat v záležitostech administrativy staveb a evidence faktur. Pokud nevíte na koho se obrátit, kontaktujte mě, ráda vám pomohu.
Klára Prokšíková
Vedení kanceláře

Náš ženský element v zázemí pak doplňujeme spoluprací s odborníky na slovo vzatými, aby výsledek byl v plné harmonii.

Jsem trochu technik, trochu umělec a trochu filosof… Již od studií se věnuji pasivní architektuře a stavitelství. Zajímá mě oblast úspornosti, soběstačnosti a obnovitelných technologií. Zastávám myšlenku udržitelnosti, rovnováhy a vztahu k přírodě. Ve svých návrzích si zakládám na individuálním přístupu, jak ke stavbě samotné, tak k požadavkům klienta, abychom se dostali na stejnou vlnu a výsledkem byl dům dle jejich snů a představ. Jsem jejich průvodcem a vedu je od architektonické studie domu až po její realizaci. K věcem přistupuji zodpovědně a s rozmyslem a mám rád, když jsou věci promyšlené a doladěné do konce . Proto svoje projekty optimalizuji a ladím do detailu, což pasivní domy vyžadují již ze svojí podstaty. K tomu mi pomáhají moderní nástroje 3D projektování, díky kterým si také klient může svůj dům virtuálně projít před jeho samotnou realizací.
Ing. Arch. Bc. Jiří Trávníček
Architekt a projektant
Spolupráci se společností Origis jsem zahájila v roce 2013. Za dobu společné tvorby jsme vytvořili více než 40 studií rodinných domů různých velikostí i standardů. Právě dlouhodobá součinnost s Origisem na poli přípravy a realizace staveb mi pomáhá klást od prvních skic důraz nejen na architektonickou stránku svých návrhů a jejich funkčnost, ale vnímat ekonomiku záměru, která bývá ve výsledku rozhodujícím faktorem při rozhodování investora. Klienta vnímám vždy jako spolutvůrce svých projektů a nejdůležitějšího arbitra při rozhodování o budoucím řešení. Koneckonců klient je právě ten, který učiní z navrhovaného domu skučený domov. Studie objektů začínám vždy úvodními koncepty založenými na analýze místa stavby a jeho okolí. Prostřednictvím ideových skic a dispozičních schémat klientovi prezentuji variantní řešení budoucího návrhu, které jsou v závěru stvrzeny detailně zpracovanou výkresovou dokumentací a 3D modely či vizualizacemi.
Ing. Arch. Bc. Eva Poláčková
Architektka
Mou zodpovědností je z kanceláře i v terénu zajišťovat technickou podporu stavbám. Má práce začíná již při projekci domu a končí s předáním stavby. V celém průběhu se starám o soulad mezi požadavky klienta a stavebním provedením, o dílčí kontrolu kvality a rozsahu provedených prací, o dokumentaci stavby i o podklady pro její realizaci. Při přípravě staveb figuruji jako konzultant její technické stránky.
MIchal Sochůrek
Technická podpora staveb
Starám se o to, aby stavby byly kvalitní, pečlivě realizované s důrazem na spolehlivost v provozu. S projekty se seznamuji již ve fázi zpracování, kontroluji soulad dokumentace s právními a technickými předpisy a provádím jejich autorizaci. Na stavbách se zaměřuji na kontrolu kvality provedení , soulad s projektem a dohlížím, aby byly dodržovány správné technologické postupy a používány kvalitní materiály.
Petr Kubín
Autorizovaný odpovědný zástupce
"Ráda hledám architektonická řešení, která kombinují funkčnost s nadčasovým designem a nápaditým provedením". Absolvovala Fakultu architektury ČVUT v Praze, roční stáž na Politecnico di Milano. Od roku 2008 se věnuje rekonstrukcím a návrhům interiérů včetně kompletní realizace. Také návrhem rodinných domů a to ve všech stupních projektové dokumentace, od studie po realizační projekty, rovněž s možností kompletní realizace. Ve svých návrzích uplatňuje individuální přístup ke každému klientovi s ohledem na jeho konkrétní požadavky.
Ing. arch. Lucie Mlýnková
Architektka