Origami patrové domy

Origami patrové domy

Origami typové patrové domy

Stejně jako u Origami přízemních domů vás díky již připraveným architektonickým studiím na domy může čekat brzké bydlení v novém a to bez kompromisů, které znamenají menší, nebo dražší bydlení.

Pokud jste rozhodnuti pro patrový dům, nebo nemáte jinou možnost vzhledem k velikosti pozemku a zastavěné ploše, je potřeba si ujasnit, jak velký dům chcete, kolik by měl mít obytných místností.

Je dobré vycházet nejen z aktuální situace, ale také toho, jak očekáváte, že se vaše rodinná situace bude vyvíjet v následujících letech. Je jasné, že ne vše lze naplánovat a život nám často přináší i různá překvapení, tak zkuste plánovat jen to, co lze reálně předvídat.

Nyní máte již představu, kolik obytných místností potřebujete a je zapotřebí si zodpovědět otázku, zda preferujete stavbu se sedlovou střechou nebo plochou střechou. Je možné, že jste omezeni také místními regulativy pro typ střechy, v některých obcích, nebo jejich částech není možné si úplně vybrat typ střechy a to proto, aby dům zapadal do okolní architektury a nenarušil se ráz obce.

Jak by mohl vypadat patrový dům 3 + kk?

Architektonická studie domu 3 + kk se sedlovou střechou

Architektonická studie domu 3 + k s plochou střechou

Je vás tak akorát a potřebujete dům 4 + kk?

Architektonická studie domu 4 + kk se sedlovou střechou

Architektonická studie domu 4 + k s plochou střechou